9/9

Samenwerking tussen Gearfire & Delville!

17/01/2023
Delville Zonen B.V.

WAAROM BRANDWERENDE VOORZIENINGEN?

Wet en-regelgeving stelt eisen aan bouwkundige brandveiligheid.

 

Brandcompartimenten worden in verticale richting van elkaar gescheiden door voldoende brandwerende wanden en in horizontale richting door een voldoende brandwerend dek.

 

Ook zullen alle onderdelen van de wanden en het dek die als brandscheiding dienen voldoende brandwerend moeten zijn. Denk hierbij aan de wand en/ het dek zelf, alle aansluitingen op andere constructieonderdelen, duidelijk zichtbare onderbrekingen voor ramen en deuren en de wat minder zichtbare onderbrekingen voor installatieonderdelen zoals leidingen en luchtkanalen.

 

Wanneer brandveilige scheidingen doorbroken worden met leidingwerk of andere doorvoeringen zullen deze brandwerend behandeld moeten worden.

Elke opening in een brandscheiding, hoe klein ook, zorgt namelijk voor een ‘lek’ in de brandveiligheid, en zorgt ervoor dat de brandveiligheid gereduceerd wordt tot een nulpunt.

 

Rook en brand kunnen zich namelijk snel via deze openingen door het gebouw verspreiden en zo zorgen voor een onbeheersbare rookontwikkeling en /of brand met levensbedreigende situaties.

 

Met het aanbrengen van de juiste brandveilige voorzieningen bent u er zeker van dat vluchtwegen en compartimenten gedurende de door het Bouwbesluit gestelde eis minuten brandwerendheid in stand blijven.

Let op: de geldende eis minuten brandwerendheid en weerstand (WBDBO) zoals door het Bouwbesluit aangegeven kan door gebouweigenaren, overheidsinstanties en/ of verzekeraars worden aangescherpt.

 

Al deze maatregelen hebben als doel het redden van levens en het beperken van economische schade aan een gebouw !